за нас
Projects
Staff
Partners
Machinery and equipment

История на фирмата

Недвижимото имущество на “Пътстрой” ООД се състои от следните активи:

 • Производствено-техническа база в кв. “Голеш” гр. Стара Загора
  Обектът се намира в източната част на гр. Стара Загора, кв. “Голеш”.
  Теренът е подравнен на две нива с наклон на югоизток, ограден, благоустроен.
  Пътните подходи и площадки са с асфалтобетонова настилка.
  Транспортът е обезпечен с локален път от югоизток, свързан с градската пътна мрежа.
  В имота са изградени пет производствени и складови сгради.
 • Терен с административна сграда, склад и гаражи в гр. Чирпан
  Имотът е в регулацията на гр. Чирпан.
 • База в гр. Раднево
  Представлява терен с прилежащи гаражи, работилници, закрити складове и складове за инертни материали и луга.
 • Терен с построена сграда (кантон)
  с. Оряховица – община Стара Загора.
 • Терен в с. Хрищени
  Имотът се намира в землището на с. Хрищени, местност Медвен.