за нас
Projects
Staff
Partners
Machinery and equipment

Правен статут

“Пътстрой” ООД – гр. Стара Загора е учредено с дружествен договор от 29.06.2002 г. и регистрирано със съдебно решение №1925 / 17.07.02 г. по опис на Старозагорския окръжен съд.

Седалище и адрес на управление:
гр. Стара Загора,
зона „Голеш”