за нас
Projects
Staff
Partners
Machinery and equipment

Сертификати

Преглед на снимка в оригинални размери

Сертификат за регистрация

Този сертификат удостоверява, че системите за управление на

ПЪТСТРОЙ ООД

са били оценени от Интернешънал Сертификейшънс и е установено съответствието им с изискванията на

OHSAS 18001:2007
Системи за управление на здравето и безопасността при работа - Изисквания

Обхват на регистрация
Строителство и ремонт на пътища, пътни съоръжения, пътна инфраструктура, канализация и водоснабдяване

Регистрирана площадка
Зона "Голеш", гр. Стара Загора 6000, България
Преглед на снимка в оригинални размери

Сертификат за регистрация

Този сертификат удостоверява, че системите за управление на

ПЪТСТРОЙ ООД

са били оценени от Интернешънал Сертификейшънс и е установено съответствието им с изискванията на

ISO 9001:2008
Системи за управление на качеството - Изисквания

Обхват на регистрация
Строителство и ремонт на пътища, пътни съоръжения, пътна инфраструктура, канализация и водоснабдяване

Регистрирана площадка
Зона "Голеш", гр. Стара Загора 6000, България
Преглед на снимка в оригинални размери

Сертификат за регистрация

Този сертификат удостоверява, че системите за управление на

ПЪТСТРОЙ ООД

са били оценени от Интернешънал Сертификейшънс и е установено съответствието им с изискванията на

ISO 14001:2004
Системи за управление по околна среда - Изисквания и указания за прилагане

Обхват на регистрация
Строителство и ремонт на пътища, пътни съоръжения, пътна инфраструктура, канализация и водоснабдяване

Регистрирана площадка
Зона "Голеш", гр. Стара Загора 6000, България
Преглед на снимка в оригинални размери

Сертификат

Този сертификат удостоверява, че системите за управление на

ПЪТСТРОЙ ООД

са били оценени от Интернешънал Сертификейшънс и е установено съответствието им с изискванията на

Стандарт за социална отговорност
Спецификация за социална отговорност, базирана на указанията на ISO 26000:2010

Обхват на регистрация
Строителство и ремонт на пътища, пътни съоръжения, пътна инфраструктура, канализация и водоснабдяване

Регистрирана площадка
Зона "Голеш", гр. Стара Загора 6000, България