за нас
Projects
Staff
Partners
Machinery and equipment

Завършени обекти

По важни изпълнени обекти са:

Реконструкция на общински път с.Емона- Иракли

Ремонт на път 53476"Граница община Гълъбово-Княжево-Кравино-Пъстрен-граница община Стара Загора

Изграждане на проекта за разширение на пристанище Бургас (30-то корабно място; път №93 Спиртен терминал)

Инженеринг за реконструкция на източното платно на бул. "Демокрация" до кръстовището с ул. "Дим. Димов" по плана на к-с "Лазур"гр. Бургас

Локален път успореден на път І-9 Варна - Бургас, участък от км 199+900до км201+100 дясно- СМР І етап

Ремонт и изграждане на водопроводна мрежа в курортен комплекс „Слънчев Бряг”

Подновяване на водопровод и канализация в производствена база в гр.Бургас

Ремонт улици община Момчилград

Основен ремонт на път ІV-56515-ІІІ5603 с. Малко Дряново

Основен ремонт на път ІV-56509 с. Медово - с. Славянин

Ремонт на улични пътни и тротоарни части на Община Бургас, Ремонт на улици гр. Хасково

Основен ремонт на път III-137, Гостиля – Крушовене, км.20+230 – км.32+948

Направа на тротоарни алеи в Община Стара Загора

Ремонт на път ІV клас – община Братя Даскалови

Хидротехнически мероприятия на язовир Пясъчник

Укрепване на подпорна стена на гр.Брезово

Инженеринг - проектиране и рехабилитация на път ІІІ-5603- ІІ-53- хижа Каваклийка - Найденово – Голям дол - Братя Даскалови – 29,410 км .

Ремонт на общински път ІV- 98004 Присад – Зидарово Община Созопол.