Партньори

Peugeot България

Дружеството София Франс Ауто АД е сертифицирано по международните стандарти за управление на качеството и околната среда ISO 9001:2008 и ISO 14001:2004. Ангажирайки се с принципите за поддържане на постоянно високо качество с грижа за клиента и опазване на околната среда с мисъл за бъдещите поколения, ръководството на дружеството прие Интегрирана политика за управление на качеството и околната среда.

Wirtgen Hamm

Ние Ви предлагаме силните марки на Wirtgen Group от едно място – Започнете с иновативните технологии от нашия спектър от услуги още на Вашия следващ строителен обект.

Ammann Group

Ammann е производител на асфалтова смесителни инсталации, бетонови смесителни инсталации и пречиствателни станции свързаните с тях системи за контрол, но и машини за уплътнение на смеси.