05 - март - 2012
Реконструкция на общински път с.Емона- Иракли

Ремонт на път 53476"Граница община Гълъбово
Княжево-Кравино-Пъстрен-граница община Стара Загора

Изграждане на проекта за разширение на пристанище Бургас
(30-то корабно място; път №93 Спиртен терминал)

Инженеринг за реконструкция на източното платно на бул. "Демокрация"
до кръстовището с ул. "Дим. Димов" по плана на к-с "Лазур"гр. Бургас

Ремонт и изграждане на водопроводна мрежа в курортен комплекс „Слънчев Бряг”
Подновяване на водопровод и канализация в производствена база в гр.Бургас

Ремонт улици община Момчилград

Основен ремонт на път ІV-56515-ІІІ5603 с. Малко Дряново

Основен ремонт на път ІV-56509 с. Медово - с. Славянин

Ремонт на улични пътни и тротоарни части на Община Бургас, Ремонт на улици гр. Хасково

Основен ремонт на път III-137, Гостиля – Крушовене, км.20+230 – км.32+948

Направа на тротоарни алеи в Община Стара Загора
Ремонт на път ІV клас – община Братя Даскалови

Хидротехнически мероприятия на язовир Пясъчник

Укрепване на подпорна стена на гр.Брезово

Инженеринг - проектиране и рехабилитация на път ІІІ-5603- ІІ-53- хижа
Каваклийка - Найденово – Голям дол - Братя Даскалови – 29,410 км .

Ремонт на общински път ІV- 98004
Присад – Зидарово Община Созопол.
изглед за печат