Новина: Инженеринг - проектиране и рехабилитация на път ІІІ-5603- ІІ-53- хижа Каваклийка - Найденово – Голям дол - Братя Даскалови – 29,410 км .
(Категория: Последни проекти)
Публикувано от patstroy
понеделник 05 март 2012 - 14:50:58

В процес на попълване


Новина от Пътстрой ООД
( http://patstroy.bg/news.php?extend.3 )